Психолог, индивидуален и семеен консултант

Скъпи, хайде да поговорим!

Скъпи, хайде да поговорим!

Съществува едно схващане, че жените изискват партньорите им да им споделят, а мъжете нямат подобно желание и намерение. Всички знаем фразата "Трябва да поговорим!". 

Какво стои зад тези думи? Защо често водят до конфликти? 

Още от ранно детство, когато децата "репетират" ролите си на мъж и жена в различните игри, се вижда много ясно как се зараждат моделите на поведение. В момчешките игри, които са по-бурни, ако някой падне и го заболи, той се отдръпва, за да не спира играта и за да се справи сам с поражението си. В игрите, които играят момичетата, нещата стоят по-различно. Ако някое момиче се нарани, всички други се втурват да му помогнат. При игрите на момчетата разговорите се свеждат до най-необходимото, например "аз съм капитан, ти си войник", а при игрите на момичетата всички подробности биват уточнени и подробно обяснени. Ако се случи някакъв конфликт в момчешката група участниците са склонни открито да се конфронтират, а в момичешката група се полагат усилия напрежението да се намали чрез разговори. Момчетата чувстват като застрашително всичко, което може да накърни независимостта им, а момичетата приемат като заплаха всичко, което може да попречи на общуването им. 

Децата усъвършенстват тези модели и те се оказват от голямо значение за формирането на емоционалната им реактивност и поведението им като зрели индивиди. Накратко казано момичетата се научават по-лесно да разпознават и изразяват вербални и невербални емоционални сигнали, а момчетата - да свеждат до минимум емоциите, които могат да ги уязвят. 

Следователно между зрелите мъже и жени съществуват големи разлики в емоционалността, а от там и в потребностите, и в поведението. Жените смятат, че ако не могат да разговарят за всичко с партньорите си, то тяхното общуване, тяхната връзка не е пълноценна. А мъжете обръщат повече внимание на процеса, на правенето на нещата заедно. Тук възниква един парадокс. Жените се гордеят със своята развита емоционалност и с уменията си да разкриват истинските си чувства, но много често не разкриват истинските си желания. Смятат, че ако партньорът им ги познава и обича, той сам трябва да се досеща. Но мъжете се справят по-лесно в ясни ситуации, не са толкова добри в игрите на гатанки и мистерии. 

Тези различия между половете често се оказват причина за разпадане на връзки и бракове. Какво е спасението? То не може да бъде фокусирано само върху конкретен проблем (възпитанието на децата, финансови въпроси, честота на сексуални контакти и посещения у роднини). Спасението може да се открие в развитието на емоционалните умения, като емпатия, способност за успокояване, готовност за чуване. Разногласията могат да бъдат полезни, а конфликтите - здравословни. Основното, което трябва да е налице, е желанието. 

Е, искаш ли да поговорим? 


Сподели

Коментари

Уебсайт в Alle.bg