Психолог, индивидуален и семеен консултант

Думи за детската градина

Думи за детската градина

Какво е детската градина? Според Уикипедия детската градина е форма на образование за малки деца, служеща като преходен период между дома и по-официалното образование, каквото и да значи това. А какво е детската градина за всеки от нас? Мястото, където сме прекарвали времето си, докато родителите ни са били на работа; мястото, на което сме играли с приятелите си; мястото, на което са ни наказвали; мястото, на което са ни карали да ядем нещо, което не искаме и да спим, въпреки че не искаме; мястото, на което мама и тате са ни оставяли или мястото, от което са ни вземали? Всички имаме някакви спомени, които определяме като приятни или неприятни, спомени, свързани с някакво чувство, носещо ни радост или тъга, или друго усещане. 

Когато настъпи моментът, в който родителите ще "изпратят" детето си в детската градина, дори преди да е настъпил, е полезно да се помисли за някои особености, да се направят някои подготвителни крачки. Полезно и важно е, защото начинът, по който детето постъпва и се развива в градината, е значим за качеството на връзките, които ще създаде там, а и за качеството на връзките, които ще създава по-късно в живота си. 

В живота на детето настъпват промени и родителите са чувствителни към тях, към детските страхове и страдания. Като подготовка за тръгване на детска градина се приемат приучаването към лична хигиена, към самостоятелно хранене и обличане. Съществува още една форма на подготовка, която често е пренебрегвана. Става въпрос за думите и говоренето. Тъй като някои деца говорят много добре, други говорят неразбираемо, а трети изобщо не говорят, се смята, че те няма да разберат точното значение на всичко, което родителите биха могли да им кажат. Но децата разбират думите не само на съзнателно равнище, а и на несъзнателно. Говоренето за това какво очаква детето в детската градина, съобразено с евентуалните му страхове, улеснява първите стъпки. 

Родителите най-често обясняват какво място е градината, кои други деца ще бъдат там и какво ще правят. Но в различните семейства символичната стойност на детската градина е различна и ако възрастните обяснят на детето защо то ще я посещава и какъв е смисълът от това, детето ще премине по-леко през тази новост. То ще знае какво се очаква от него и защо това е важно.

Тръгването на детска градина е решаващ момент, в който детето става автономно спрямо майка си, то се обръща към децата на своята възраст и гради социални отношения с тях. Детската градина е личното място на децата, както родителите ходят на работа. Това разбиране дава възможност за идентификация с възрастните и усещане за значимост, следователно помага на децата на усвоят новостите и да се адаптират към тях. С колкото повече думи разполага детето, за да пристъпва към новите ситуации, колкото по-голяма е възможността му да си ги представя, толкова по-лесно ще ги преживява. 

Много са темите, около които възникват въпроси и за които може да се говори с детето - от раздялата с родителя, когато го оставя сутрин, през ходенето до тоалетна, свикването с възпитателите, благоприличното поведение, игрите на двора, приятелите, спането, обидите, нежеланието, собствеността, чак до прибирането вечер. Думите, с които родителите ще облекат всички тези моменти, могат да помогнат на детето да ги приема, без да ги превръща в поводи за тревожност. Само описание не е достатъчно. Нужно е детето да разбере смисъла, който родителите му влагат. Важна е и честността. Представянето на детската градина като място, на което всичко ще е само много хубаво, не е здравословно. Детската градина има своите предимства и недостатъци и детето тепърва ще ги открива.

Говоренето с детето не означава, че то няма да страда, че ще ходи всяка сутрин с готовност на градина, че няма да е "непослушно" и всичко ще бъде безпроблемно. Но говоренето ще даде на детето възможност да се почувства сигурно, ще остави в него усещането, че не е излъгано, че е зачетено, че е подкрепено. Всичко това е от значение за развитието му като зрял човек, развитието му като личност. 

Езикът е мощ. Какви думи използвате Вие, когато разговаряте с децата си?
Сподели

Коментари

Уебсайт в Alle.bg