Психолог, индивидуален и семеен консултант
Петя Андреева

Казвам се Петя Андреева и винаги имам достатъчно, за да се радвам на всеки един миг. Но не винаги е било така. 

Моите страхове и стремежи ме поведоха по пътя на психологията и психотерапията, а те ми помогнаха да повярвам в себе си и да започна да правя с живота си това, което аз искам. 

Днес съм психолог и семеен консултант и имам възможността да съм полезна на Вас. 

 

Вярвам в неограничените възможности на човек. 

Приемам, че всеки носи в себе си отговорите, които търси и моята задача е да му партнирам, да го придружавам, докато ги открие, осъзнае и утвърди. 

Образованието си по психология съм получила в ЮЗУ "Неофит Рилски", а за семеен консултант - в ИПИГП "Бернхард Ахтерберг". 

В момента се обучавам в магистърска програма "Детско - юношеска и училищна психология" към СУ "Св. Климент Охридски".

Имам личен опит в група по психодрама. В работата си залагам на индивидуалния подход към всеки човек. Уебсайт в Alle.bg